26 juni 2007

Googlemark

Man kan registrera ord och få en liten Google-logga vid dem. Reggade två ord: Igelkottabloggen(G) samt näraklornaupplevelse(G)

Tyvärr kan man inte använda Googlemark-et i samband med länkangivelser eftersom ju det blir en länk till diplomet i stället för dit man vill.

Gå till Googlemark.org om ni vill regga ett ord ni tror att ni är ensamma om. Eller sno någon annans.

PS
Bägge mina reggade ord kan ni Googla på, så ser ni att jag har varit ganska ensam om att använda dom. Till nu, iaf.

Update onsdag:
I kväll kapade jag uttrycket drabbas ut(G), kanske ett modeord i vardande som
Stationsmannen(G) reagerade på (läs kommentarerna)

32 träffar gav uttrycket på Google idag och det uppmärksammades i en DN-artikel. Blir detta kickoff för ett ännu ett mer eller mindre meningslöst uttryck?

14 juni 2007

Lokala Googlingar

Konstigt nog ligger den inte som en Blogger-tjänst men har man en lite större, eller specialiserad, blogg så är en lokal sökmotor inte helt fel. Särskilt svårt är det inte heller

 • Börja med att gå till Google custom search engine. Kontot på Google har du redan iom att du har en Blogger-blogg.
 • Alla fält måste fyllas i. (Det går att ändra texter efteråt, i en kontrollpanel, så du behöver inte uppfatta dem som livsavgörande)
 • Låt förvalet "Only sites I select" vara kvar
 • Svenska finns att välja som språk
 • I fältet "Select some sites" lägger du adressen till din blogg. (En per rad om du vill svepa fler ställen)
 • Se upp! Om alternativet "New! Also include all sites linked to from these pages" är förbockat så kommer sökningarna att inkludera alla dina utgående länkar. Detta måste alltså bockas av om du vill begränsa sökmotorn till bara bloggen.
 • Acceptera villkoren och gå till steg två: Testen
 • Kolla med några vanlig ord och uttryck att sökningarna verkligen görs på de sajter du har angett
 • Godkänn och du kommer till "My search engines"
 • Klicka på "control panel" för den sökmotor du skapade. Där kan du byta namn, preferenser med mera.
 • Gå till "code" och du kan välja utseende och sen kopiera över koden till bloggen din.
 • Lägg till ett sidelement av typen "HTML/JavaScript " och kopiera in koden så är det klart
Viktigt: Om din marginal blir blank och innehållet återkommer först efter sista posten, så är det ingen ko på isen. Det beror förstås på den sökmotor du just lade in. Och den har 40 tecken som förval på inmatningen. Redigera sidelementet i fråga:

<!-- Google CSE Search Box Begins -->
<form id="searchbox_002745608014232795335:uo6cv0mbpky" action="http://google.com/cse">
<input type="hidden" name="cx" value="002745608014232795335:uo6cv0mbpky" />
<input type="hidden" name="cof" value="FORID:0" />
<input name="q" type="text" size="40" />
<input type="submit" name="sa" value="Search" />
</form >
<script type="text/javascript" src="http://google.com/coop/cse/brand?form=searchbox_002745608014232795335%3Auo6cv0mbpky"></script>
>!-- Google CSE Search Box Ends -->

(Den som inte orkar jobba lite och kopierar den här koden går på en mina. Inget kommar att fungera eftersom sökmotorn med det ID-t inte bara söker fel. Den är dessutom raderad...)

Boven i dramat är rödmarkerad. Sänk värdet i etapper, förhandsgranska och till slut hittar du en siffra som passar din marginal. Tänk på att man inte kan söka på längre termer än size-attributet är ställt på, så korta inte ner värdet mer än nödvändigt.

13 juni 2007

Arkivlistan

Vill man slippa se den senaste månadens inlägg veckla ut sig och ta onödigt mycket skärmplats för sina besökare, är det bara att välja "enkel lista" i sidelementet "Bloggarkiv". I skrivande stund är månadsangivelserna ännu på engelska, varför jag har valt kortast möjliga angivelse.

Tack för den lärdomem, Rigg.

Centrera Sidelementen i sidospalten

Jag har roat mig med att lägga till Google-annonser här. Som vanligt vänsterställde Blogger sidelementet i fråga, vilket störde mitt estetiska sinne. Centrera!

Den gamla HTML-koden <center> gillas inte riktigt av Blogger och XML. Numera är det <div align='center'> tillsammans med ett avslutande </div> som gäller.

Jag gick över till "Redigera HTML", bockade för "Utöka gränssnittskomponentmallar" i Mall-hanteraren och snokade rätt på följande små kodrader:

<div class='widget-content'>
<?xml:namespace prefix =data /<>data:adcode></div>

...och pulade in centreringskoden före med avslutande DIV-element efter:

<div align="center">
<div class="widget-content">
<?xml:namespace prefix =data /<>data:adcode></div>
</div>


Det svåra är att hitta det man är ute efter i HTML-läget. Ett tips är att ta fram bloggen och titta på "visa källa". Då ser man var i kodmassan till exempel en ledtext finns. Dessa syns ofta som variabelnamn i XML-koden, och då är det inte lätt.

Tänk på att alltid förhandgranska före minsta lilla ändring!

Gör HTML-koden synlig

Google visste och skickade mig till Zingpow:

replace the < with &lt; and the > with &gt; in the code and the code will not be executed.
Detta gör man alltså i "Redigera HTML"-läget. De avslutande semikolonen ska vara med!

Stuva om i sidelementen går inte!

Man blir vansinnig på Blogger emellanåt. Till exempel när det bara inte går att flytta runt sidelemen längre. Enda möjligheten är då att logga ur och sedan in igen.

När ska mupparna på Blogger fixa detta?