04 juli 2007

Kasta ankar!

Då man som jag i en blogg följer en utveckling finns det ofta anledning att länka bakåt i handlingen. Då man som jag också tenderar att skriva ganska långa inlägg, finns det emellanåt anledning att länka till ett avsnitt en bit in i inlägget.

Skriver man då "läs en bit ner på sidan" vid en länk till det gamla inlägget, finns det anledning att tro att folk inte orkar leta fram det relevanta stycket. Vad göra?

Anchors
<a name="blabla"> i HTML-koden står för "anchor", även kallat ankare och länk i HTML-världen. Länken avslutas med ett </a>. Lite att bita i från Wikipedia.

En kunskap som verkar falla i glömska är att man kan länka direkt till ett avsnitt i ett annat HTML/XML-dokument. Man börjar med att sätta en etikett på avsnittet i fråga, som i utgångsläget kan börja så här:

<strong>Kommentarer</strong>

En rubrik är ju den vanliga ingången på ett avsnitt. Det enklaste är att kalla länken för just rubriknamnet, i det här fallet "kommentarer". Varför trassla till det för sig? Då lägger vi på ett Anchor-attribut runt rubriken i det gamla inlägget:

<a name="kommentarer"><strong>Kommentarer</strong></a>

Notera att det går utmärkt att behålla eventuella formateringar på måltexten. Nu finns det en platsangivelse i inlägget i fråga. Sen ska den länkas till från ens inlägg:

Vi tar exemplet från ett inlägg om kontohanteringen, men vill landa en bit ner på sidan.

Med denna teknik hoppar man förbi text som inte är relevant och lotsar besökaren direkt till det man vill få läst.

A Blogger special case
Om man nu skriver så långa inlägg att man vill hoppa i det egna dokumentet så blir det besvärligare. I alla andra sammanhang är det bara att namnsätta stället och sen skriva #kommentarer i länken så är det klart. Alla läsare söker då upp ankaret med det namnet i inneliggande dokument.

Men Blogger tycker inte om detta. Editorn stoppar in en absolut referens till ankaret när inlägget sparas. Det är hela långa sökvägen med http:// och allt. Är det då frågan om ett icke publicerat inlägg kan länken se ut så här:

<a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=26648990&postID=2079955039664416503#kommentarer">

Klickar man sen på den ser allt bra ut. Så länge du är inloggad på ditt Blogger-konto. En icke inloggad kommer bara till inloggningssidan.

Vad göra?
Publicera dig, kopiera in den länkangivelse Blogger tilldelar sidan, redeigera inägget och byt ut länken till den URL som inlägget fick iom publiceringen. Det går på sekunder, så de besökare som drabbas av den "felaktiga" länken är nog inte så många...